Πλάγιες Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες

Τί είναι η Πλάγια Κεφαλομετρική Ακτινογραφία;

Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία χρησιμοποιείται από τους Ορθοδοντικούς για διαγνωστικούς σκοπούς.

Είναι μια πλάγια απεικόνιση ολόκληρου σχεδόν του κρανίου του ασθενή σε 2 διαστάσεις.

Με την πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία μπορεί να μετρηθεί και να αναλυθεί η σχέση των γνάθων ως προς το κρανίο, καθώς και η μεταξύ́ τους σχέση, όπως επίσης και η θέση και κλίση των δοντιών.

Ο συνδυασμός πανοραμικής και πλάγιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για τον Ορθοδοντικό, ώστε να σχεδιαστεί με ακρίβεια η θεραπεία, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ψηφιακή Κεφαλομετρική στο ιατρείο μας

Το ιατρείο μας διαθέτει ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα λήψης ψηφιακών κεφαλομετρικών ακτινογραφιών (Carestream 8100).

Ο ασθενής τοποθετείται σε όρθια θέση και σταθεροποιείται στο μηχάνημα με ειδικό κεφαλοστάτη.

Αφού βεβαιωθούμε για την ορθή θέση του ασθενή, το μηχάνημα πραγματοποιεί την λήψη της ακτινογραφίας σε μόλις 3 δευτερόλεπτα, κάνοντας μια πλήρη περιστροφή γύρω από τους ώμους.

kefalometrikes_psifiakes.jpg

  • ακτινογραφικό διαγνωστικό μέσο, απαραίτητο κυρίως για λόγους Ορθοδοντικής 

χρησιμεύει για τον ακριβή προσδιορισμό αποστάσεων και γωνιών μεταξύ των οστών των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου. Ταυτόχρονα, προσδιορίζεται η σχέση δοντιών, οστικών μορίων αλλά και δοντιών - οστικών μορίων, ανάπτυξη προσώπου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Name*

Email*

Subject*

Message*

COPYRIGHT ©2022 - ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ DESIGNED BY DentalMarketing.gr

Search